תושב חוזר? הנה הזכויות והטבות המס שמגיעות לך

ישראלים רבים שהיגרו ממדינת ישראל במרוצת השנים מעוניינים בשלב מסוים בחייהם, כל אחד מסיבותיו, לשוב ארצה, להתגורר ולחיות שוב בישראל. מאידך, המדינה מעוניינת בחזרתם ועבור העניין גם דאגה לחוקק תקנות מיוחדות המקלות על ישראלי המוגדר "תושב חוזר" עם חזרתו לישראל.

תקנות אלו נועדו לעודד רבים מהישראלים אשר מעוניינים ושוקלים לחזור ארצה אך עדיין מהססים לעשות זאת. עיקר ההקלות והזכויות עבור התושב החוזר לישראל מגיעים משלושה גופים ומוסדות עיקריים: מס הכנסה, משרד הקליטה ורשויות המכס. כל אחד מהגופים הללו מסייע בדרכו ומשפר את יכולת החוזרים בהתמודדותם מול קשיי  הקליטה השונים העלולים להתעורר עם חזרתם.

טרם נגע ונפרט אודות ההקלות השונות, נציג ראשית את ההגדרה "היבשה" על פי החוק לתושב חוזר - מדובר באזרח ישראלי אשר ברשותו רישיון קבע למגורים בארץ ואשר שהה שנתיים עד 6 שנים בחו"ל. לגבי אזרח ששהה יותר משש שנים ישנן תקנות והקלות שונות נוספות. כמו כן, ישנם יוצאים מן הכלל כמו יזמים ומדענים חוזרים שעליהם חל מינימום שהייה בחו"ל בת 3 שנים.

הקלות המס לתושבים החוזרים

תושבים חוזרים זכאים להקלות מס שונות לגבי הכנסה שמקורה בחו"ל. הרפורמה בנושא זה נערכה בשנים האחרונות והיא קובעת כי למשך 10 שנים יהיה התושב החוזר פטור מתשלום מס מכלל ההכנסות מעסקיו ופעילויותיו שבחו"ל - מדובר על הכנסות משכר עבודה, עסק, דיווידנדים. ריביות, דמי שכירות, תמלוגים מרווחי הון וכיוצא בזה. רפורמת מיסוי זו תקפה גם לעולים חדשים המגיעים לארץ וזכאים לתואר של עולה או תושב חוזר יהודי המקבלים אישור למגורי קבע על פי חוקי המדינה.

מדובר לכל הדעות בהקלות ישירות אשר מסייעות מאוד להגדלת הכנסת התושב החוזר, שהינה הכרחית בתקופה הראשונה לשהות בארץ. בנוסף, יספק אגף היזמות העסקית של משרד העלייה והקליטה, ייעוץ עסקי להקמת ובניית עסק, וכן, יינתן ייעוץ בנושא שיטת המיסוי של מדינת ישראל.

חשוב לזכור, כי ישראלים רבים הקימו עסקים בחו"ל בעמל של שנים והם מתפרנסים מהם. ויתור עליהם אינו מהווה אופציה מבחינתם וימנע מהם קבלת החלטה לחזרה. יזמים אשר יכולים להמשיך וליהנות מרווחים ללא תשלום מס יוכלו לאורך 10 שנים להתחיל לבנות את חייהם מחדש בישראל. אנשים מבוגרים, יחסית, יכולים ליהנות מהכנסתם למשך עשור ולחזור לגור בישראל ברווחה טובה. מסיבות אלו ואחרות נחקק החוק במתכונתו הנוכחית.

פטור ממכס וסיוע בקליטה

הקלות אחרות הניתנות לכל תושב חוזר מתבטאות בפטור ממכס על מוצרים שונים. מדובר לרוב בפטור של אלפי שקלים על מוצרי חשמל, תמרוקים ופריטים אחרים שמובאים ביבוא אישי מהארץ בה הם היו גרים התושבים. התנאי לקבלתם היא הבאתם בשתי מכולות ותו לא. ההקלות משתנות כאשר מדובר על תקופה של  6 שנים.

משרד הקליטה, שהינו כאמור הגורם המשמעותית הנוסף המסייע בקליטה, מסייע בתהליך הקליטה של החוזרים מבחינת תעסוקה, חברה, יזמות ופיתוח אישי במגוון דרכים. המשרד משתתף בתשלומי שכר לימוד לקורסים, מסייע במתן הלוואות נוחות לצורך העתקת עסקים, מספק שירותי בריאות ומעניק מלגות מחקר לחוקרים שהעתיקו את מחקריהם לארץ.