רשלנות מקצועית של רואה חשבון

עסקים רבים נזקקים לשירותי רואי חשבון המספקים שירותים מגוונים ובין היתר: הגשת דו"חות לרשויות המס, ייעוץ, הכנת מאזני חברות, ניתוחים כלכליים, עריכת דו"חות חשבונאיים, הכנת תוכניות עסקיות ועוד. במקרים רבים, רואי חשבון הם גם יועצים כלכליים ואף אישיים ויחסים אלו חורגים ממערכת יחסים של בעל עסק וספק שירות. רואי חשבון פועלים מכורח חוק רואי חשבון המסדיר את המקצוע. מועצת רואי החשבון שהוקמה על ידי משרד המשפטים היא גוף סטטורי. היא אחראית על מתן רישיונות לרואי חשבון לאחר שעמדו במבחנים ובתנאים נוספים. כל רואה חשבון חייב לעבור השתלמות טרם קבלת הרישיון ועוד. כל אלו מסבירים את המעמד לו זוכה המקצוע, וכן, את האחריות שלו.

נזקים בגין רשלנות מקצועית

מרבית הלקוחות שבעי רצון מפעילות רואי החשבון שלהם, אך יחד עם זאת, קיימים מצבים בהם לדעת, לקוחות אחרים נגרמו להם נזקים בגין רשלנות מקצועית. היא גרמה לאחד או יותר מהנזקים הכספיים, הבאים: נזקי מוניטין, הפסד הכנסות, הוצאות מיותרות, תשלום מיסים מיותר וכולי. רשלנות מקצועית של רואה חשבון מוגדרת כפעולה חריגה שבוצעה על ידו ואשר רואה חשבון מן המניין לא היה עושה. הדבר יכול להיות תכנית עסקית לא נכונה, הכנת דו"חות מטעים, דיווח לא נכון לרשויות, ייצג בפני הרשויות שאינו עומד בקנה אחד עם המציאות ועוד. לכל מי שחושד שנפגע מכך ניתנת האפשרות להגשת תביעה שנידונה בבית משפט. מומלץ להיעזר בעורך דין המכיר את התחום ויודע לייצג בנושא זה.

הוכחת רשלנות

הוכחת רשלנות מקצועית באופן כללי, ובוודאי אצל רואה חשבון, היא מאתגרת. האתגר החשוב ביותר היא להוכיח קשר בין הטעות או הפעולה שביצע רואה החשבון לבין הנזק. בלי הוכחת קשר כזה כל התביעה נופלת. צריך לומר, כי לא כל פעולה נחשבת לרשלנות. לעיתים, הייעוץ הוא נכון ומדויק ומשקף את השקפת עולמו של המייעץ אבל התוצאות לא הושגו בגלל סיבות ונסיבות שונות. במידה ולרשלנות מצטרפת גם עבירה פלילית מצד רואה החשבון אזי ניתן להגיש גם תביעה פלילית. היא נדונה במקביל לתביעה האזרחית או לפניה. הרשעה פלילית תסייע רבות לקבלת פסק דין לטובת התובע.

עורך דין מנוסה בתחום יקבל כל תיק כזה הוא יכול לייצג את התובעים או את הנתבעים. במידה והוא מייצג את התובעים הוא, לרוב, יטען מול חברות הביטוח המבטחות אותם בגין אחריות מקצועית. הוא יעיין בחומר וילמד אותו. במידה ואין עילה להגשת תביעה, הוא ימליץ ללקוח לרדת מהתיק. במידה ויש צדק בדבריו הוא ינסה ללכת מהקל אל הכבד. תחילה לנסות להגיע לפיצוי מחוץ לכותלי בית המשפט. כאשר תביעותיו אינן נענות הוא יפנה לבית משפט לשם קבלת סעד ממנו. בדיונים הוא יציג מסמכים, יחפש תקדימים התומכים בגרסותיו ויטען על מנת לשכנע את השופט בצדקת לקוחו. הסרת תביעה היא הישג של ממש.