האם כדאי לנהל חשבונות באופן עצמאי?

גלול מטה

האם כדאי לנהל חשבונות באופן עצמאי?

מדובר בשאלה שהולכת ונשאלת יותר ויותר בקרב אלו החפצים להוזיל עלויות ניהול של העסק. בורות בתחום עשויה להביא לקשיי מיסוי – שהרי חוסר ידע מביא לניהול חשבונות בלתי תקין. במידה שאינכם בטוחים לחלוטין האם רצוי לפתוח תיק במס הכנסה, המשיכו לקרוא מאמר זה.

הנהלת חשבונות זהו תחום העוסק בתיעוד פעילות פיננסית של עסק על-ידי רישום תנועות כספיות ושאינן כספיות. בין העסקאות ניתן לכלול הכנסות, הוצאות, תשלומים, קבלות, קניות ומכירות. קיימות שתי שיטות מוכּרות לניהול חשבונות עסק: מערכת חד-צידית המיועדת לעוסק מורשה או עוסק פטור, ומערכת כפולה המיועדת לעצמאיים ולחברות המחויבים בניהול חשבונות בשיטה זו בהתאם לתקנות מס הכנסה.

לרוב, מבוצעת הנהלת החשבונות על-ידי מנהל חשבונות האחראי לרישום נכון ותקין ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. ניהול חשבונות תקין מסייע להתבונן בכל רגע נתון במצב העסק.

הנהלת חשבונות מטרתה תכליתית ביותר: לספק ללקוח, בין אם זוהי חברה ובין אם מדובר בעוסק עצמאי (פטור או מורשה) את השירותים החשבונאיים והמידע החיוניים לענייני דוחות תקופתיים של רווח והפסד, מחזור עסקים, תזרימי מזומנים וכל מידע אחר שיידרך לפי הצורך והעניין. הנהלת חשבונות המתבצעת באופן מושכל ומקצועי תאפשר ללקוח הרבה מעבר למתחייב לפי החוק. ניתוח חכם של מידע שוטף המתקבל מהתנהלות חשבונאית ראויה, יאפשר הסקת מסקנות חיוניות שתשפענה נחרצות על גורל העסק.

בכדי שיתאפשר לקיים את המנגנון המפיק מידע חיוני, נדרשת רמה גבוהה של אמינות בין הלקוח לבין הגוף המבצע את הנהלת החשבונות. שירותי הנהלת חשבונות לחברות קטנות ובינוניות יכולים לעשות טוב במצבים בהם בולטת תופעת הריכוזיות, כאשר לעיתים קרובות למדי, אישיות אחת בלבד מטפלת בעניינים הכספים כולם. הנהלת חשבונות חכמה מביאה לרמת ביזור נמוכה ושליטה פשוטה יחסית בכל הנוגע בהנהלת חשבונות. כאשר מדובר בחברה, רצוי כי מנהל החברה יראה מעורבות משמעותית בכל הנוגע בהתנהלות הפיננסית, בעיקר מתוקף נטייתם הטבעית של מנהלים לבזר תחומי אחריות. למעורבות יעילה, רצוי לגייס מומחה עם בקיאות מספקת בתחום.

שירותי הנהלת חשבונות עונים על צרכים בסיסיים, זאת במידה שמדובר בקנה מידה קטן של פעילות עסקית וכמות מצומצמת של ספקים ולקוחות, מספק מועסקים נמוך ומחזור עסקי קטן. עם זאת, בעיקר כשמדובר בחברות בקנה מידה רחב ועוסקים מורשים, ישנו צורך ממשי בניהול חברה בע"מ לטובת פעילותם הפיננסית של לקוחות כאלו. בדפוסי פעילות אינטנסיביים ומורכבים ובעלי פעילות ענפה מול בנקים ומוסדת, לקוחות וספקים, עובדים רבים והתנהלות בשווקי חו"ל והארץ, מדובר בסיטואציה אליה כל רואה חשבון צריך להתייחס ברצינות בעת ניהול תיקי החשבונות ללקוחותיו.

בהתאם לעיקרון ניצול היתרון היחסי, מומלץ לחשוב ברצינות על שירותי הנהלת חשבונות לחברות הניתנים על-ידי גורם מומחה חיצוני, שכך יהיה גם אובייקטיבי וייתן נקודת מבט ניטרלית וחפה מאינטרסים.

לחצו בחזרה לעמוד הראשי של האתר

לתיאום פגישה, חייגו 03-9170175