ניהול עסקי חכם

גלול מטה

כיצב לבצע ניהול עסקי חכם

מחקרים מראים תמונה עגומה במה שנוגע לניהול התזרים העסקי. על-פי הנתונים, מחצית מהעסקים הקטנים המוקמים לא ישרדו את השנה השנייה להקמתם. מדובר בבעיה חמורה למדי. רבים מבתי העסק נסגרים מהסיבה של ניהול פיננסי כושל, בין אם בניהול מצבת ההון החוזר ובין אם ניהול כושל של תזרים המזומנים. ניהול עסקי חכם עשוי למנוע את כישלון העסק.

תזרים מזומנים – מה זה בכלל?


תזרים מזומנים משמש אינדיקאטור לפעולות במזומן שבוצעו בעסק. למשל, מכירת מוצר בגבייה שתתקיים עוד שישה חודשים – לא תחושב כתנועה פיננסית בתזרום המזומנים, עד ליום קבלת התשלום. מאידך, תשלום לספק טרם הגעת הסחורה נחשבת בתזרים המזומנים, בשל הכסף היוצא מקופת העסק בהווה.

יצוין כי אלו שתי פעולות שתירשמנה בדו"ח רווח והפסד – מה שעשוי ליצור תמונה עסקית שגויה.

הון חוזר – על מה מדובר בכלל?


הון חוזר זהו הפרש נכסים שוטפים עם התחייבויות שוטפות – הווה אומר: המחשת יכולתו של העסק לעמוד בהתחייבויות לטווח קצר.

ישנן פעולות המגדילות הון חוזר – דבר המעיד על יציבות עסקית ויכולת מרשימה להחזרת התחייבויות; עם זאת, בפועל, אין מזומנים מהעסק. בוצעו ניתוחים עסקיים המעלים תמונה על-פיה עסקים רבים הם בעלי הון חיובי חוזר, אולם כאשר מביטים בתזרים המזומנים שלהם ניתן לראות שהן למעשה נמצאות בהון חוזר שלילי. מסיבה זו, השילוב שבין בחינת הון חוזר עם התחשבות בתזרים מזומנים מביא ליצירת תמונת מצב יעילה ומדויקת למדי של המצב העסקי ומבחינת איתנות פיננסית ונזילות.

בקרה שוטפת וחשיבותה


ניהול יעיל ומתמיד של תזרים המזומנים חשוב לאין ערוך לאיתנותו הפיננסית העסקית. הדבר מוביל לתמונת מצב ברורה יותר של העסק, דבר שיאפשר תכנון חכם יותר של הלוואות ומכירת העסק. כך תיווצר שליטה שתתבטא ביכולות של הפחתת עלויות מימון, רווחיות מוגדלת וצמיחה עסקית בריאה יותר. עם זאת, לעסקים קטנים רבים פשוט לא משתלם להעסיק מומחה כספים קבוע ומערכת טכנולוגית לניהול תזרים מוזמנים והון חוזר. זוהי חוסר יכולת החושפת את העסק ללקיחת עלויות מימון גבוהות ובעיות של נזילות מזומנים. לפיכך, רצוי ביותר להקדיש זמן מינימאלי לבחינת התזרים וההון החוזר. באופן זה יתאפשר שיפור משמעותי במצב ואולי אף הפיכתו מנכשל למצליח יותר.

לחצו כאן בחזרה לעמוד הראשי של האתר

לתיאום פגישה, חייגו 03-9170175