מי חייב ברישום כעוסק מורשה?

גלול מטה

מי חייב ברישום כעוסק מורשה?

כל שותפות או חברה המנהלים פעילות עסקית ולעיתים גם עצמאיים העומדים בתנאים שלהלן:

 

 • עצמאי בעל מחזור הכנסות העולה על 80,000 שקלים חייב להירשם כעוסק מורשה, כאשר הכוונה היא להכנסה מאותו עסק בלבד, וללא הכנסות ממקורות אחרים, כגון: השכרה, משכורת מסחר בני"ע ועוד. יצוין כי מדובר בהכנסות העסק ולא ברווח עסקי, הווה אומר – ללא התחשבות בהוצאות העסק.
 • בנוסף, מפרטת תקנה 13 לתקנות מע"מ את רשימת בעלי המקצוע החייבים ברישום כעוסק מורשה – זאת ללא קשר למחזור הכנסות, כאשר מדובר לרוב בבעלי מקצועות חופשיים, כדוגמת אדריכל, רופא, עו"ד, רואה חשבון וכו'.

על הרישום להתבצע במשרד מע"מ הקרוב לעסק, או באמצעות מייצג הולם, כגון רואה חשבון, הרשאי לעסוק בתחום של ניהול ספרים עוסק מורשה.

 

רישום כעוסק מורשה – אילו מסמכים נדרשים?

 

מגישים בקשה לפתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ? דאגו להכין מבעוד מועד את המסמכים שלהלן:

 

 • טופס 821 כבר חתום
 • צילום תעודת הזהות של בעל העסק
 • חוזה השכרה או קנייה של מקום העסק
 • הוכחה לקיום חשבון בנק
 • ניירות המעידים על הקמת עסק, כגון: חשבונית רכישת סחורה, הסכם התקשרות, תעודה מקצועית ועוד
 • תקנון (תקף לחברה)
 • פרוטוקול מינוי מנהלים (תקף לחברה)
 • תעודת רישום ברשם החברות (תקף לחברה או שותפות)
 • פרטים בעניין מנהלי החברה
 • מסמכים אחרים על-פי דרישה.

השלמת תהליך הרישום

 

בתום השלמת הרישום כעוסק מורשה, מונפקת תעודה זמנית של עוסק מורשה, ולאחר כשלושה שבועות מתקבלת תעודת קבע אותה יש להציג באופן ברור בבית העסק.

 

עוסק מורשה - חובות

 

על אותו עוסק מורשה לדווח פעם בחודש או חודשיים (בהתאם לדרישות) לגבי מע"מ העסקאות שבוצעו (מע"מ על כלל ההכנסות), כולל סך מע"מ בגין הוצאות של רכישת ציוד ופעילות שוטפת – המוכרות למע"מ (תשומות).

 

היתרה המתקבלת היא הסכום שיש לשלם במידה שמע"מ תשומות עולה על מע"מ עסקאות.

 

* יצוין כי לא כל הכנסה חייבת במע"מ, ישנן הכנסות עם מע"מ 0 והכנסות פטורות. מאידך, גם לא כל הוצאה מוכרת למע"מ, ישהן כאלו שאינן מוכרות כלל וכאלו המוכרות חלקית.

בחזרה לעמוד הראשי של האתר לחצו כאן

לתיאום פגישה, חייגו 03-9170175