רישום עוסק מורשה

גלול מטה

רישום עוסק מורשה

אלו החייבים בביצוע רישום עוסק מורשה הם כל שותפות או חברה המנהלים פעילות עסקית, כמו גם עצמאיים העומדים בתנאים שלהלן:

 

 • עצמאי בעל מחזור הכנסות הגבוה מ-80,000 שקלים חייב להירשם כעוסק מורשה, כאשר הדגש הוא על הכנסה מאותו העסק וללא הכנסות ממקורות אחרים כדוגמת מסחר בניירות ערך, השכרה, משכורת ועוד. יצוין כי המדובר בהכנסות עסקיות, לעומת רווח עסקי, הווה אומר – אין התחשבות בהוצאות העסק.
 • בנוסף לאמור, תקנה 13 מפרטת רשימה של בעלי מקצוע שיש לרשום כעוסק מורשה ללא קשר למחזור ההכנסות, כאשר לרוב המדובר בבעלי מקצוע חופשי, כדוגמת: אדריכל, רופא, עורך דין, רואה חשבון וגו'.
 • על הרישום להתבצע במשרדי מע"מ בסביבת העסק, או על ידי רואה חשבון מייצג.

במעמד הגשת בקשת לפתיחת תיק לטובת רישום עוסק מורשה במשרדי מע"מ, יוגשו המסמכים המצוינים להלן:

 

 • טופס 821 חתום
 • חוזה השכרה או קנייה של מקום העסק
 • צילום ת.ז.
 • אסמכתא המעידה על קיומו של חשבון בנק
 • מסמכים המוכיחים הקמת עסק, כדוגמת: הסכם התקשרות, תעודה מקצועית, חשבוניות רכישה סחורה וכד'
 • תקנון (רלבנטי לחברה)
 • פרוטוקול מינוי מנהלים (רלבנטי לחברה)
 • תעודת רישום ברשם החברות (רלבנטי לחברה או שותפות)
 • פרטים נוספים בעניין המנהלים
 • מסמכים נוספים בהתאם לדרישה

השלמת הרישום


בתום הליך הרישום מופקת תעודת עוסק מורשה זמנית ובתום שלושה שבועות מופקת תעודה קבועה שתוצג בבית העסק.

 

עוסק מורשה – חובות


על עוסק מורשה לדווח פעם בחודש או חודשיים (בהתאם לדרישה) בצירוף דו"ח מע"מ על עסקאותיו (המע"מ על כל ההכנסות) ועם סך המע"מ בגין הוצאותיו מפעילות שוטפת ורכישות שונות שמוכרות למע"מ (מע"מ תשומות). היתרה המתקבל היא סכום שישולם עבור קבלת החזר במידה שמע"מ תשומות עולה על מע"מ עסקאות.

יש לדעת שלא כל ההכנסות חייבות במע"מ וכי קיימות הכנסות פטורות וכן הכנסות עם מע"מ 0. לעומת זאת, ישנן גם הוצאות שאינן מוכרות למע"מ, יש הוצאות שאינן מוכרות בכלל ויש כאלו המוכרות חלקית.

 

עוסק שאינו מכיר כהלכה את חובותיו כעוסק מורשה, ואת ההשלכות של דיווח תקופתי למע"מ – רצוי שיסתייע במייצג שהינו יועץ מס או משרד רואה חשבון שיבצע עבורו את ההליך המורכב, המשעמם והאפרורי הזה מול רשויות המס. ניתן למצוא רשימה נכבדה של אנשי מקצועי כאלו בעזרת חיפוש פשוט ומהיר ברשת האינטרנט. תוכלו גם להיוועץ עם חברים שכבר התנסו עם אנשי מקצוע כאלו.

לתיאום פגישה, חייגו 03-9170175