שירותי חשבות שכר

גלול מטה

שירותי חשבות שכר

שירותי חשבות שכר - מהם?


שירותי חשבות שכר הם שמם של מכלול הפעולות והתהליכים הנדרשים על מנת לחשב כראוי משכורות וזכאויות עובדים מבחינת עלות המעביד, דיווחים לרשויות הרלוונטיות וסכומי הכסף הנדרשים לתשלום ולהפרשות. על כל תאגיד עסקי רשום מוטלות חובות דיווח ועמידה בסטנדרטיים שונים שנקבעו ע"י קובעי החוק ורשויות המיסוי בישראל בכל הנוגע לתחשיבי השכר והנלוות של עובדיו. לשם כך מוכשרים גורמים מקצועיים בחברה או נלקחים שירותי חשב שכר חיצוני המתמחה בתחום וזאת על מנת לעמוד בדרישות החוקיות ולשלם את זכויות המועסקים ללא חסר, משגה או התרשלות.אם בעבר עסקים פעלו במעגל מצומצם ולעיתים משפחתי, הרי שבעולם העסקים של המאה העשרים ואחת, תאגידים מסחריים הם עניין דינאמי, רחב היקף, גמיש ומתפתח כשרק השמים עם הגבול. בעולם תחרותי וגלובאלי כשלנו משאבי העסק יקרים מתמיד ויש לנתב אותם לאפיקים העיקריים והרווחיים כדי לזקק את ההשקעה בפעילות העסקית ולא במטלות הנלוות, מבחינה תפעולית, לוגיסטית או רגולאטורית. כך נמקסם את רווחי העסק, תוך שמירה על גבולות הגזרה בהיבטים חוקתיים ואחרים.

אז מה בעצם עושה חשב/ת שכר?

 

עבודת חשב השכר (לשון הזכר מטעמי נוחות בלבד) הינה רגישה ביותר וחיונית לבעל העסק ולהנהלה, כאשר היא נוגעת במספר היבטים:

 

  1. עבודה שוטפת

חשב השכר עובד בצמוד למחלקת משאבי אנוש או לפונקציה הממונה על העסקת העובדים בתאגיד. חשב השכר מקבל וקולט נתוני העסקה פרטניים פר עובד, משקף את תנאי העסקתו כפי שהוסכמו למערכות המיחשוב ומחשב את זכאויותיו השונות: שכר בסיס ותוספות ככל שישנן, הפרשות סוציאליות להבראה, לימי חופש, לימי מחלה וכד', הפרשות לקופות גמל, פנסיה ופיצויים וכן לקרנות השתלמות ולביטוחי מנהלים אם אלו קיימים בעבורו.

 

  1. דיווחים להנהלה

חשבות השכר כוללת הפקת דוחות ותחשיבי הוצאות השכר של התאגיד באופן שוטף להנהלה, לצורך ביצוע מעקב וטיוב יעילות ההעסקה של העובדים בפירמה. יש לשים לב כי השכר התקבל בפועל אצל העובד אינו דומה כלל לעלות ההעסקה מבחינת המעסיק ו"עלות מעביד" הינה גבוהה משמעותית מהנטו, עקב תשלומים נדרשים לביטוח לאומי, לקופות גמל ופנסיה ועוד כך שמעסיק שאינו מודע לתחשיבים אלו עלול להגיע לשגיאות תזרימיות שעלולות לפגוע בעסק.מלבד זאת, יש לאור החשיבות הקריטית של זכויות עובדים בעיני המחוקק ובפרקטיקה המקובלת בבתי הדין לענייני עבודה בארץ, מעסיק שלא ייתן את הדעת למילוי כל חובותיו כלפי המועסקים חושף את עצמו לתביעות פוטנציאליות בעתיד מצד מועסקים בפועל או בעבר ולאור החומרה היתרה בה נלקחו תביעות כאלו - גם להפסדים כספיים לא מבוטלים.

 

  1. משכורות לעובדים

פעם בחודש (ב-1 או ב-9 לחודש, ברוב מקומות העבודה) חשב השכר מופקד על ביצוע תשלומי המשכורות והנלוות בפועל לעובדים בתאגיד. התהליך כולל הפקת תלושי שכר במערכות מחשב ייעודיות לרבות רכיבי בסיס ותוספות כמו שעות נוספות או החזרי נסיעות, חישוב וריכוז הסכומים שיופרשו לקופות השונות וביצוע העברות כספיות (במס"ב/בשיקים) לעובדים ולמוסדות השונים.

 

  1. אירועים חריגים

בקרות אירועים כמו פרישת עובד, פיטורין, חופשת לידה או אובדן כושר עבודה, חשב השכר יתרגם את זכאויות העובד (מול חובותיו) למונחי כסף, ישקף את הנתונים להנהלה ולעובד בדוחות מסודרים ויבצע תשלומים נדרשים בפועל.

 

דומה כי לא ניתן להמעיט בערך חשיבותו של חשב השכר בתאגיד העסקי וכי חשבות שכר איכותית ומקצועית הינה תנאי בסיסי להצלחת החברה בהווה ובעתיד.

לחצו כאן בחזרה לעמוד הראשי

לתיאום פגישה, חייגו 03-9170175