בדיקת הון הנישום על ידי מס הכנסה

גלול מטה

בדיקת הון הנישום על ידי מס הכנסה

הצהרת הון משמשת לבדיקת הון הנישום על-ידי מס הכנסה, הכולל את נכסי הנישום ואת התחייבויותיו. הצהרת הון מוגשת באופן סדור על-ידי טופס הצהרת הון.

 

את טופס ההצהרה ממלאים מדי כמה שנים, וכך יודעת רשות המיסים לבחון שינוי בנכסים. פקיד מס הכנסה בודק את ההפרש בין הצהרת הנישום בדו"ח הקודם לבין הצהרת הנישום בדו"ח הנוכחי. כך יודע מס הכנסה האם ההצהרות הגיוניות והאם הרווחים תקינים, גם בהתאם לנכסים המצויים ברשות הנישום. מס הכנסה עשוי לבקש הבהרות מסוימות בנוגע לסעיפים כלשהם בדו"ח.


הצהרת הון ראשונה


פתיחת עסק מחייבת הגשת דוח שנתי למס הכנסה, ובנוסף, לאחר שעובר זמן מה מיום פתיחת העסק, תידרשו לבצע הגשת הצהרת הון.

כאשר אתם מתבקשים להגיש הצהרת הון ראשונה, חשוב עד מאוד למלאה בצורה נכונה, כאשר השמטת נכסים תגרור בלגן בהמשך ואי סדרים ועשויה לעלות בכסף ואי נעימות. פקיד השומה המטפל בתיק שלכם יידע לומר האם הצהרה ההון שהגשתם הוגשה כהלכה, או דווקא כוללות טעות או טעויות. בנוסף, ידע פקיד השומה לזהות דיווח שיש לבדוק שנית.

לפקיד המס גישה לטבלאות המפורסמות על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המותאמות למס הכנסה ומאפשרות לבדוק את ההיגיון שמאחורי ההצהרה. אותו פקיד שומה יידע על הוצאותיכם והכנסותיכם בהתאם לדוחות השנתיים. לפיכך, מי שטועה או מי שלא מגלה הכל – עשוי להתגלות על-ידי מס הכנסה באופן שיביא לבדיקה מדוקדקת של הדו"ח.

יתרה מזאת, מס הכנסה משתמש בנתונים שאתם מדווחים לבדיקת צדדים שלישיים; למשל – אם דיווחתם שאתם מקבלים הכנסה משכר דירה, מס הכנסה יודע כי קיים צד נוסף השוכר מכם את הדירה ובדומה לכך גם לגבי נכסים אחרים בהם צדדים שלישיים עושים שימוש.


הגשת הצהרת הון: החשיבות שבדבר והסתייעות ברואה חשבון


הצהרה הון שאינה תקינה תביא לקביעת מס שיש לשלם על-ידי פקיד השומה בהתאם למידע העומד מולו. לפיכך, תודגש כאן שוב החשיבות שבהגשת הצהרת הון על-ידי גורם אמין ומנוסה – רואה חשבון כגורם בעיר שסייע לכם בימים הלא פשוטים של הגשת הצהרת הון.

לחצו כאן לשירות מקצועי של משרד רואה חשבון שמתמחה בהגשת הצהרות הון

לתיאום פגישה, חייגו 03-9170175